Batteri, Fjärrkontroll, Visonic

GP Batteries

Batteri, Fjärrkontroll, Visonic

GP Batteries

29 kr

Produktbeskrivning

Batteripaketet är anpassat för fjärrkontrollen. Paketet innehåller 1 styck batteri av typen 12V 23AE.

För att Sector Alarm ska kunna garantera funktionaliteten på komponenterna krävs en viss typ av batterier. Använd batterier köpta vid samma tillfälle. De är färskvara och av säkerhetsskäl ska man inte blanda nya batterier med äldre på en och samma komponent.

Ha din telefon och ditt lösenord redo om larmcentralen ringer dig när du byter batterier.


Instruktion

  1. Öppna fjärrkontrollen genom att lossa skruven på baksidan. Dela fjärrkontrollen med hjälp av en spårmejsel.
  2. Ta ur batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation alt. batterilåda.
  3. Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.
  4. Sätt ihop fjärrkontrollen igen och skruva fast skruven.