Batteri, Rökdetektor (9V), Visonic

Sunmatic

Batteri, Rökdetektor (9V), Visonic

Sunmatic

149 kr

Produktbeskrivning

Batteripaketet är anpassat för rökdetektor. Paketet innehåller 1 styck batteri av typen Lithium 9 volt.

För att Sector Alarm ska kunna garantera funktionaliteten på komponenterna krävs en viss typ av batterier. Använd batterier köpta vid samma tillfälle. De är färskvara och av säkerhetsskäl ska man inte blanda nya batterier med äldre på en och samma komponent.

Ha din telefon och ditt lösenord redo om larmcentralen ringer dig när du byter batterier.


Instruktion

  1. Lossa rökdetektor från dess plats genom att vrida den moturs.
  2. Ta ur batteriet ur hållaren och lossa kabeln. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation alt. batterilåda.
  3. Sätt fast nytt batteri och placera batteriet i hållaren.
  4. Sätt tillbaka rökdetektorn genom att vrida den medurs.