Batteri, Rökdetektor (CR123), Visonic

GP Batteries

Batteri, Rökdetektor (CR123), Visonic

GP Batteries

49 kr

Produktbeskrivning

Batteripaketet är anpassat för rökdetektor. Paketet innehåller 1 styck batteri av typen CR123.

För att Sector Alarm ska kunna garantera funktionaliteten på komponenterna krävs en viss typ av batterier. Använd batterier köpta vid samma tillfälle. De är färskvara och av säkerhetsskäl ska man inte blanda nya batterier med äldre på en och samma komponent.

Ha din telefon och ditt lösenord redo om larmcentralen ringer dig när du byter batterier.


Instruktion

  1. Lossa rökdetektorn genom att vrida den moturs.
  2. Ta ur batteriet ur hållaren. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation alt. batterilåda.
  3. Sätt i ett nytt batteri och se till att den röda brytaren hamnar under batteriet.
  4. Sätt tillbaka rökdetektorn genom att vrida den medurs.