Batteri, Rörelsedetektor II, Visonic

GP Batteries

Batteri, Rörelsedetektor II, Visonic

GP Batteries

49 kr

Produktbeskrivning

Batteripaketet är anpassat rörelsedetektor. Paketet innehåller 1 styck batteri av typen CR123.

För att Sector Alarm ska kunna garantera funktionaliteten på komponenterna krävs en viss typ av batterier. Använd batterier köpta vid samma tillfälle. De är färskvara och av säkerhetsskäl ska man inte blanda nya batterier med äldre på en och samma komponent.

Ha din telefon och ditt lösenord redo om larmcentralen ringer dig när du byter batterier.


Instruktion

  1. Lossa skruven på undersidan och lyft av framsidan av detektorn.
  2. Lossa kretskortet genom att trycka upp den vita plastspärren.
  3. Ta ur batteriet. Förbrukat batteri lämnas till återvinningsstation alt. batterilåda.
  4. Sätt i nytt batteri. Tänk på polariteten.
  5. Sätt tillbaka kretskortet i detektorn.
  6. Sätt tillbaka framsidan av detektorn och skruva in skruven.